học sinh trả lại tiền

tin tức về học sinh trả lại tiền mới nhất

Cậu học sinh trả lại 50 triệu đồng, người bị mất xin nhận làm con nuôi
 

06/07/2020

Cảm ơn việc làm tốt của cháu nhỏ, người mất tiền đã tặng lại gia đình em 11 triệu đồng, đồng thời xin nhận làm cháu nuôi để hỗ trợ chi phí học tập.