học sinh dùng điện thoại

tin tức về học sinh dùng điện thoại mới nhất

Cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học: Trường hồ hởi triển khai, trường vẫn cấm tiệt!
 

01/11/2020

Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 1/11. Đáng chú ý, Thông tư cho phép học sinh dùng điện thoại trong giờ học phục vụ tìm kiếm tài liệu dưới giám sát của giáo viên.