học sinh cá biệt

tin tức về học sinh cá biệt mới nhất

'Đuổi học 1 năm là sự bất lực của giáo dục, cần bỏ hình phạt này'
 

17/09/2020

Những ngày qua tôi thấy các phụ huynh xôn xao bàn tán về chuyện sắp tới sẽ không còn hình thức kỷ luật học sinh là đuổi học 1 năm.