học phí trường tư thục

tin tức về học phí trường tư thục mới nhất

TPHCM: Trường tư tập trung học sinh sớm hơn quy định không được thu thêm học phí
 

26/08/2020

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tổ chức tập trung học sinh sớm hơn quy định phải có kế hoạch, nội dung hoạt động dạy học, giáo dục cụ thể theo quy định và không được thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung này.