học đường

tin tức về học đường mới nhất

Quy tắc ứng xử văn hóa học đường tiếp nối những đạo lý truyền thống gần gũi
 

18/10/2020

Xây dựng quy tắc văn hóa học đường có thể tập trung ở một số nội dung cơ bản như truyền thống tôn sư trọng đạo; hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; lễ phép với thầy cô giáo; kính trên nhường dưới, thân ái với bạn bè.