học bơi

tin tức về học bơi mới nhất

Độc đáo học bơi trên cạn giữa mùa Covid-19
 

03/06/2020

Các trường đại học Trung Quốc vẫn cho sinh viên học bơi giữa mùa Covid-19 nhưng theo cách đầy 'bá đạo'.