hoại tử ruột

tin tức về hoại tử ruột mới nhất

Tưởng đau bụng thông thường, đến viện ruột đã tím đen phải cắt bỏ và làm hậu môn nhân tạo
 

08/11/2021

Đau bụng quanh rốn nhưng ngỡ bình thường, đến viện thì quai ruột tím đen, ruột thừa hoại tử buộc phải cắt đoạn ruột, ruột thừa, làm hậu môn nhân tạo.