hỗ trợ người lao động

tin tức về hỗ trợ người lao động mới nhất

Người lao động ở TP.HCM cần làm gì để sớm nhận gói hỗ trợ 886 tỉ đồng?
 

05/07/2021

Việc chi gói hỗ trợ 886 tỉ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP.HCM sẽ được thực hiện khẩn cấp với thủ tục đơn giản và chi trả nhanh chóng.