hỗ trợ nạn nhân

tin tức về hỗ trợ nạn nhân mới nhất

Nạn nhân bị mua bán trở về cần được hỗ trợ nhiều mặt
 

25/09/2020

Trong tháng 9 và tháng 10/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình sẽ hoàn thành việc tổ chức tập huấn về công nhận tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho cán bộ các xã, phường, thị trấn.