hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

tin tức về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán mới nhất

Cần hỗ trợ tốt hơn cho nạn nhân bị mua bán
 

16/10/2020

Quá trình tiếp nhận và xác định, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Do đó, cần có các quy định hỗ trợ toàn diện và hỗ trợ tốt hơn cho nạn nhân bị mua bán.