hỗ trợ doanh nghiệp

tin tức về hỗ trợ doanh nghiệp mới nhất

VietinBank SME Stronger 2021: Chi lương vượt khó, gắn bó dài lâu
 

28/09/2021

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, VietinBank triển khai chương trình “VietinBank SME Stronger 2021: Chi lương vượt khó, gắn bó dài lâu”.