Hỗ trợ dịch Covid 19

tin tức về Hỗ trợ dịch Covid 19 mới nhất

Đắk Lắk: Đề nghị truy thu số tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai đối tượng
 

18/09/2020

Sau khi kiểm tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu thu hồi hơn 20 triệu đồng tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai đối tượng, đồng thời, yêu cầu xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.