hồ trại tiểu

tin tức về hồ trại tiểu mới nhất

Chủ rừng bạt đồi xây dự án: 'Chỉ cho phép làm nhà tạm, không ngờ họ làm cái khác'!
 

14/04/2020

Liên quan đến việc chủ rừng tự ý bạt đồi, xây dựng dự án trái phép trên đất lâm nghiệp tại lô 55, khoảnh 3A, Tiểu khu 132C, thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Phó chủ tịch xã này cho biết: 'Chỉ cho phép làm nhà tạm, không ngờ họ làm cái khác'!