hố đen

tin tức về hố đen mới nhất

Kinh ngạc hố đen “lớn” nhanh nhất vũ trụ, nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời
 

05/07/2020

Hố đen 'lớn' nhanh nhất vũ trụ nặng gấp 34 tỷ lần Mặt trời và mỗi 'bữa ăn' trong ngày của nó tương đương với khối lượng ngôi sao của chúng ta.