hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương

tin tức về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương mới nhất

Hiệp định CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ hôm nay: Nhân tố mới cho tăng trưởng
 

14/01/2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn kiện liên quan vào 12/11/2018. Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam từ hôm nay 14/1.