hiến máu cứu người

tin tức về hiến máu cứu người mới nhất

Người phụ nữ gần 100 lần hiến máu cứu người ở Khánh Hòa
 

15/05/2020

Hơn 20 năm nay, chị Trần Thị Mai đã hiến máu gần 100 lần. Noi gương chị, các thành viên trong gia đình cũng 70 lần tham gia hiến máu.