hết thí điểm

tin tức về hết thí điểm mới nhất

Hết thí điểm, Grab và các hãng gọi xe công nghệ đi vào hoạt động chính thức
 

04/03/2020

Không còn thời kỳ thí điểm, Grab cũng như các hãng xe công nghệ khác sẽ không còn hoạt động theo cơ chế tạm thời mà thay vào đó, khi Nghị định 10/2020 có hiệu lực sẽ tạo nên hành lang pháp lý riêng, chính thức công nhận xe công nghệ.