hết hạn đăng ký xe

tin tức về hết hạn đăng ký xe mới nhất

Từ năm 2022, trường hợp này không được sang tên giấy tờ xe
 

25/11/2021

Kể từ ngày 1/1/2022, người dân đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) sang tên của mình.