Hệ thống hải quan thông minh

tin tức về Hệ thống hải quan thông minh mới nhất

Trung Quốc đề xuất rút ngắn thời gian thông quan cá tầm vào Việt Nam
 

31/08/2021

Ngày 31/8, Tổng cục Hải quan cho biết đang tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai công tác xây dựng bài toán nghiệp vụ về Hệ thống hải quan thông minh.