hệ thống e-cabinet

tin tức về hệ thống e-cabinet mới nhất

Chính phủ sắp họp trực tuyến với các địa phương qua hệ thống E-Cabinet
 

03/07/2019

ICTnews - Ngày 4/7, phiên họp Chính phủ tháng 6/2019 trực tuyến với các địa phương thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet) sẽ được tổ chức.