Hạt trưởng

tin tức về Hạt trưởng mới nhất

Yêu cầu làm rõ Hạt trưởng kiểm lâm có thói quen “gác chân lên bàn làm việc”
 

12/11/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc Hạt trưởng kiểm lâm huyện Đắk R’lấp có thói quen gác chân lên bàn làm việc.