Hàng loạt nhiệm vụ liên quan đến biển và hải đảo cần thực hiện

Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có báo cáo về tình hình quản lý tài nguyên và môi trường 11 tháng năm 2017 và nhiệm vụ triển khai tháng 12, trong đó có nêu hoàn thành việc xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TNMT biển và hải đảo.

Theo Bộ TN&MT, 11 tháng năm 2017, ở lĩnh vực biển và hải đảo, đã trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển. Ban hành Quy chế hoạt động, thành lập Văn phòng của Ban điều phối thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm tình hình thực hiện Đề án Tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (Đề án 47).

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2025; đề xuất xây dựng dự án Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Hàng loạt nhiệm vụ liên quan đến biển và hải đảo cần thực hiện. Ảnh: Minh Thư

Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thiện Đề án thực hiện thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính; dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển (giai đoạn 2017 - 2022) trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan. Tổ chức xây dựng Đề án Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển; xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển của Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH Xây dựng Chấn Nam.

Ở lĩnh vực viễn thám: Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định, các Thông tư quy định về hoạt động viễn thám. Tăng cường công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh quốc phòng; các đề án, dự án quản lý, giám sát biến động TNMT biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; hiệu chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám khu vực Biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hóa. Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất khu vực đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) phục vụ xây dựng các báo cáo quốc gia và đóng góp của Việt Nam cho công ước khí hậu.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, Bộ TN&MT cho biết, sẽ tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trình ban hành Quy chế phối hợp trong cấp phép cho tàu nước ngoài thực hiện khảo sát nghiên cứu khoa học tại vùng biển Việt Nam. Đẩy nhanh dự án đóng tàu, tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế để hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ khảo sát, điều tra cơ bản về biển. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản TNMT biển và hải đảo.

Tổ chức giám sát thường xuyên diễn biến về TN&MT biển, đảo, BĐKH, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám. Hoàn thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám; thực hiện việc giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều