hàng hải

tin tức về hàng hải mới nhất

Nhiều giờ vật lộn với sóng biển cứu 39 thuyền viên ở Quảng Nam
 

07/10/2020

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa vượt sóng xuyên đêm cứu nạn 39 thuyền viên tàu cá Quảng Nam thành công.