hạn chế đi lại

tin tức về hạn chế đi lại mới nhất

Thái Lan siết chặt đi lại giữa các tỉnh do có hơn chục nghìn ca Covid-19 mỗi ngày
 

21/07/2021

Để tránh kịch bản tồi tệ nhất có 30.000 ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày, chính quyền Thái Lan đã cho hạn chế hoạt động đi lại giữa các tỉnh.