hải quân mỹ lo sốt vó đối phó với dàn tên lửa hùng mạnh của trung quốc

tin tức về hải quân mỹ lo sốt vó đối phó với dàn tên lửa hùng mạnh của trung quốc mới nhất

Hải quân Mỹ lo 'sốt vó' đối phó với dàn tên lửa hùng mạnh của Trung Quốc
 

14/02/2020

Nhằm đối phó với dàn tên lửa hùng mạnh của Trung Quốc, bản đề xuất ngân sách của hải quân Mỹ cho năm tài khóa 2021 đã lập kế hoạch mua thêm hàng loạt tên lửa chống hạm mới.