hack cô vy 2020

tin tức về hack cô vy 2020 mới nhất

Phát động cuộc thi công nghệ Hack Cô Vy 2020
 

13/04/2020

Hack Cô Vy 2020 là một trong số ít các cuộc thi công nghệ tại Việt Nam nêu cao tinh thần sáng tạo vì tác động xã hội. Cuộc thi sẽ góp phần không nhỏ trong cộng đồng khởi nghiệp công nghệ để trở nên ý nghĩa hơn, nhân văn hơn.