Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị trong toàn tỉnh hoàn thành, phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 –2025. (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

Trên cơ sở các tiêu chí đã đạt được, các tiêu chí chưa đạt được, tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra các nhiệm vụ cho các địa phương quyết tâm sớm hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Huyện Nghi Xuân phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa và là trung tâm kinh tế văn hóa phía Bắc của tỉnh.

Huyện Thạch Hà phấn đấu đến hết năm 2019 có 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Lộc Hà phấn đấu xây dựng 5/13 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Huyện Hương Sơn năm 2019 có thêm ít nhất 9 xã đạt 20 tiêu chí, 1 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; năm 2020 có thêm ít nhất 5 xã đạt 20 tiêu chí, 1 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; giai đoạn 2020 - 2025 xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về du lịch sinh thái.

Thị xã Kỳ Anh tập trung mọi nguồn lực đưa xã Kỳ Nam đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019, các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu... Các địa phương khác tiếp tục phấn đấu hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Để đạt mục tiêu trên, các địa phương xác định sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tỉnh huy động mọi nguồn lực đầu tư để tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để Nhân dân tham gia đóng góp, bàn bạc, giám sát việc thực hiện các công trình, dự án. Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết quy mô lớn, theo vùng quy hoạch để phát triển, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực.

Tỉnh Hà Tĩnh là địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới cho nhiều địa phương trên toàn quốc

Tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các đoàn, tổ công tác chỉ đạo cơ sở; xây dựng Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, cán bộ chuyên trách cấp xã đáp ứng ngày càng cao vai trò điều phối xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Tỉnh luôn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, quan tâm phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt các chính sách xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phát động các đợt thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng những cách làm tốt, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân.

Hà Tĩnh phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và các tiêu chí nâng cao, sớm đưa tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN
Đặng Sơn
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều