Hà Tĩnh giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký quyết định (có hiệu lực từ ngày ngày ban hành 28/8/2019) phê duyệt 5 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT năm 2019.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu giáo viên biệt phái là 55 người. Các nhóm giáo viên biệt phái theo môn học gồm: 07 chỉ tiêu Ngữ văn; 03 chỉ tiêu Lịch sử; 02 chỉ tiêu Địa lý; 09 chỉ tiêu Toán; 03 chỉ tiêu Vật lý – KTCN; 03 chỉ tiêu Hóa học; 06 chỉ tiêu Sinh học – KTNN; 03 chỉ tiêu Giáo dục công dân; 11 chỉ tiêu Tiếng Anh; 01 chỉ tiêu Tin học; 07 chỉ tiêu Thể dục – Giáo dục quốc phòng an ninh.

Quyết định giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định cử giáo viên biệt phái theo chỉ tiêu đã được phê duyệt. Thời gian biệt phái từ ngày 01/9/2019 đến 30/6/2020.

Chế độ, chính sách đối với giáo viên biệt phái thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế biệt phái giáo viên tiểu học, THCS, THPT từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách đối với giáo viên biệt phái theo quy định..

TIN LIÊN QUAN
P.Liên
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều