Hà Tĩnh: Các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được bước đột phá về mọi mặt. Có được được kết quả đó là nhờ sự chung sức của toàn dân và các chính sách hỗ trợ được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Nhờ các chính sách hỗ trợ nên các mô hình phát triển kinh tế có đà để phát triển và đạt hiệu quả cao

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng khẳng định với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đạt được thành quả lớn, thay đổi rõ nét nông thôn với nhiều dấu ấn, các chỉ tiêu về nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra trước hơn 2 năm.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2019 với tổng kinh phí trên 239 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến (phát triển trồng trọt, phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, phát triển thủy sản, phát triển lâm nghiệp, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ lãi suất) cho các huyện, thành phố, thị xã 106,135 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhóm chính sách do các đơn vị trực thuộc các sở, ngành thực hiện 13,644 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 43,230 tỷ đồng; hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 52 tỷ đồng.

Hỗ trợ chính sách phát triển thương mại nông thôn (hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm) 11,265 tỷ đồng; chính sách khoa học và công nghệ 1,89 tỷ đồng và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 1,14 tỷ đồng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi tiết (bao gồm nguồn kinh phí còn dư năm 2018 tại địa phương và nguồn kinh phí giao kế hoạch năm 2019), công khai kế hoạch hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ đúng quy định, hiệu quả; đồng thời gửi quyết định phê duyệt kế hoạch về Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để theo dõi, báo cáo theo yêu cầu.

Chỉ tính riêng huyện Cẩm Xuyên, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách các cấp thì các địa phương đã chủ động tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn dự án khác để thực hiện các hạng mục như làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, trường học...

Ngoài ra, hàng năm huyện tổ chức phát động thi đua từ huyện đến xã về “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được bước đột phá về mọi mặt

Để đạt được những thành quả toàn diện, thay đổi diện mạo của nông thôn Hà Tĩnh như hiện nay, các cấp lãnh đạo đã luôn chỉ đạo sát sao, giao các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện thống nhất.

Đặng Sơn
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều