Hà Nội đi đầu trong cả nước tinh giản biên chế

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Hà Nội đi đầu trong cả nước tinh giản biên chế

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, trong năm 2017, Hà Nội đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn địa bàn thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm từ 607 đơn vị xuống còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị).

Đáng chú ý, thời gian qua, Hà Nội đã sắp xếp thành công 70 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong năm 2017, Thành phố đã tinh giản được gần 1.270 biên chế bao gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần;giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông Hoa, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và có những thành công được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao.

Theo giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, biên chế công chức năm 2018 giảm 2,5% so với biên chế giao năm 2015. Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, thực hiện giao biên chế đúng định mức quy định tại các thông tư của bộ, ngành, có tính đến khả năng tuyển sinh, chiều hướng phát triển trong thời gian tới.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, thực hiện giảm 2% so với biên chế viên chức giao năm 2016 theo chủ trương tinh giản biên chế và giảm biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Hà Nội tập trung chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế.

“Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều chuyển công chức, viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước khi tuyển dụng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý công việc, tác phong công tác, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách về tinh giản biên chế, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế. Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế đặc thù của thành phố, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế...”, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết.

Đánh giá về công tác này, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam nhìn nhận, việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, các Nghị quyết HĐND thành phố. Quá trình sắp xếp được thực hiện bài bản, khoa học, đảm bảo tính công khai, minh bạch và không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định hoạt động của chính quyền thành phố.

Điều này cũng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa vào báo cáo KT – XH năm 2018 trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ Bảy vừa diễn ra từ 4- 6/12. Theo đó, Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố đã sắp xếp xong tất cả các sở, ban, ngành; sắp xếp xong toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp xong toàn bộ bộ máy của các ban của Đảng, các cơ sở của hội, tổ chức chính trị trên địa bàn. Thành phố cũng đã xây dựng xong đề án vị trí việc làm. Theo đúng đề án này, đến năm 2021, toàn thành phố sẽ giảm so với thời điểm hiện tại 2,5%, đúng theo chỉ tiêu.

Ngô Huyền
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều