hạ lãi suất

tin tức về hạ lãi suất mới nhất

Agribank cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi hơn 43.000 tỷ đồng
 

25/05/2020

Tính đến ngày 18/5/2020, Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng theo Thông tư 01 tổng số tiền 43.069 tỷ đồng.