Hà Giang: Năm 2019, thu ngân sách Nhà nước đạt 15.223 tỷ đồng

Năm 2019, tỉnh Hà Giang thu NSNN đạt 15.223 tỷ đồng. Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách TƯ gần 11.000 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách là 2.187 tỷ đồng; thực hiện thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.229 tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Năm 2019 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh, giá nông sản chủ lực tiếp tục giảm sâu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và lao động, sản xuất của tỉnh… Nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, sự tập trung của UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đúng với định hướng của năm bứt phá, sáng tạo…

Theo báo cáo đánh giá, năm 2019, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 15.223 tỷ đồng. Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách T.Ư gần 11.000 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách là 2.187 tỷ đồng; thực hiện thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.229 tỷ đồng bằng 116,9% dự toán T.Ư giao và bằng 101,3% dự toán tỉnh giao.

Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển đạt 2.807 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 9.621 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách đạt 184 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý vốn đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định, đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, giải ngân, quyết toán vốn, nợ đọng cơ bản và năng lực tổ chức thực hiện dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu.

Cùng với đó, việc vận động, quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài được đảm bảo hiệu quả. Trong năm, đã thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh như: Tập đoàn TH True Milk, Vingroup, FLC; thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 35 dự án với tổng số vốn trên 4.260 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển HTX được triển khai mạnh mẽ.

Về tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 11.874 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng đầu tư tín dụng ước đạt 21.625 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,71%.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và tài chính công tiếp tục được thực hiện quyết liệt, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Việt Hưng, cho biết: “Năm qua, với sự thay đổi của một số chính sách liên quan đến thuế, phí của T.Ư, sự giảm dần của hoạt động khai khoáng, xây dựng… những yếu tố này đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương. Xác định được những khó khăn đặt ra đối với ngành, đặc biệt là công tác thu ngân sách, nên ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu với UBND tỉnh tập trung điều hành thực hiện Dự toán thu, chi NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, ngành Tài chính luôn chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo những tác động có thể ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp cơ quan Thuế và các huyện, thành phố chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đôn đốc các khoản thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước, các khoản thu phát sinh…”.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bước sang năm 2020, toàn ngành Tài chính tích cực tham mưu UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo thu NSNN, tăng cường chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, gian dối về thuế và nợ thuế chây ỳ; tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh kiểm tra, kiểm toán; khai thác triệt để nguồn thu vãng lai, nhất là trong hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Cùng với đó, trên cơ sở kết quả thu NSNN trên địa bàn và các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên, vốn huy động khác… đảm bảo ngân sách phục vụ các yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, tập trung chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo ngân sách chi thường xuyên và chi các chính sách an sinh xã hội trên tinh thần tiết kiệm, đúng mục đích, đúng nội dung và có hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước, thực hiện đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định; xử lý nghiêm các trưởng hợp vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; phối hợp tốt với các ngành liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chi được giao trong dự toán; Tích cực đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình đã có khối lượng và hồ sơ thanh toán, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các dự án quan trọng, cấp bách; Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều