gói hỗ trợ

tin tức về gói hỗ trợ mới nhất

Quá khó tiếp cận các gói hỗ trợ
 

04/08/2020

Có nhiều quy định rất vô lý, khác nào đòi hỏi doanh nghiệp phải phá sản trước khi người lao động được hỗ trợ