góa phụ

tin tức về góa phụ mới nhất

Cuộc sống cơ cực của hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ khi trở thành góa phụ vì Covid-19
 

10/07/2021

Cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ trở nên cùng cực, khi họ trở thành góa phụ vì đại dịch Covid-19.