Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu

Thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, thời gian qua TP. Hồ Chí Minh đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu.

Theo đó, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM đã có các biện pháp triển khai nghiêm túc và sáng tạo các mô hình học tập tiêu biểu như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi hội khuyến học khu phố, phường, xã với nội dung về các mô hình học tập; tổ chức hội thi với nội dung về các mô hình học tập.

Cùng với đó là ttham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp tư vấn đào tạo nghề và kỹ năng cho người lao động, ưu tiên hộ nghèo và hộ cận nghèo; lồng ghép đưa nội dung xây dựng các mô hình học tập vào “Quy ước cộng đồng dân cư của khu phố”,…

Đến nay, đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” đã được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình và đề tài được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu
Ảnh minh họa
 

Số lượng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập qua các năm đều tăng, tạo được sức lan tỏa trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu cấp phường, xã, thị trấn, đến nay đã có 8.272 mô hình được biểu dương (trong đó, gồm: 5.738 gia đình học tập; 366 dòng họ học tập; 1.175 cộng đồng học tập; 993 đơn vị học tập). Tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của Thành phố đến nay cũng đã có 119 mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Hà Nội lan tỏa phong trào học tập suốt đời
icon

Học tập suốt đời không chỉ trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho con người mà còn giúp chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội và quan trọng hơn cả là thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT phát triển mạnh mẽ.  

 
 
Hà Nội: “Công dân học tập phải phấn đấu là những công dân số”
icon

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội nhưng không vì thế mà việc học bị dừng lại mà phải thích ứng linh hoạt với điều kiện bình thường mới. Khi ấy, những công dân học tập phải phấn đấu là những công dân số.

 
 
Sẽ đưa việc xây dựng xã hội học tập vào nội dung thi đua bắt buộc hằng năm
icon

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” nhằm bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, hiện đại.

 
 
Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập hiệu quả
icon

Hà Nội luôn tăng cường gắn việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) với các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao ý thức của người dân về tính cấp thiết khi xây dựng XHHT.

 
 
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả đào tạo từ xa đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập
icon

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập (XHHT), thời gian qua Hà Nội rất nỗ lực trong công tác phổ cập giáo dục cũng như phát triển giáo dục từ xa.

 
 
Hà Nội: Chú trọng biên soạn tài liệu về xã hội học tập
icon

Xây dựng xã hội học tập (XHHT) là một trong những chiến lược then chốt của giáo dục sẽ tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục để từng thành viên có điều kiện tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả xã hội.

 
Phấn đấu đến năm 2030 phấn đấu có 100% địa phương phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo
icon

Trong giai đoạn tới, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đặt mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông.

 
Bộ KHCN nghiên cứu biên soạn chương trình cho cán bộ, viên chức tham gia học tập suốt đời
icon

Thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức của toàn ngành tham gia học tập và học tập suốt đời.

 
Các bộ ngành đã triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập vững mạnh
icon

Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, thực hiện Đề án về xây dựng xã hội học tập (XHHT) đơn vị đã có nhiều hoạt động trong đó có phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng các Bộ tiêu chí đánh giá công nhận các mô hình học tập.

 
Những mục tiêu vàng về xây dựng xã hội học tới năm 2025
icon

Tiếp nối kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đề ra một số mục tiêu đến năm 2025 cụ thể như: