Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập hiệu quả

Hà Nội luôn tăng cường gắn việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) với các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao ý thức của người dân về tính cấp thiết khi xây dựng XHHT.

Thực hiện Đề án 89 về xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả, thành tích tốt, đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của mọi người dân Thủ đô.

Để có được kết quả đó, Thành phố đã thực sự vào cuộc nghiêm túc cũng như chủ động, tích cực và trách nhiệm trong thực tiễn triển khai các đề án.

Hà Nội cũng tăng cường gắn việc xây dựng XHHT với các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, GDĐT của địa phương thông qua nhiều nội dung hoạt động, hình thức tuyên truyền, tổ chức xây dựng XHHT ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tính cấp thiết của công tác xây dựng XHHT.

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập hiệu quả
Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập hiệu quả

Về kinh phí thực hiện các kế hoạch, ngoài phần đầu tư của Thành phố còn huy động thêm được từ nhiều nguồn xã hội hoá khác của địa phương và sự hỗ trợ của các ngành, các tổ chức xã hội, cá nhân, các chương trình, dự án.

 

Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, nhân rộng các mô hình tiên tiến ở những nơi làm tốt để các cơ sở chưa làm tốt học tập làm theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình xây dựng xã hội học tập tại Hà Nội cũng gặp phải những hạn chế như: Công tác tổ chức, quản lý tại trung tâm học tập cộng đồng ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn do cán bộ phụ trách phải kiêm nhiệm nhiều công việc và thường xuyên thay đổi do có sự điều động về nhân sự.

Ngoài ra, công tác vận động, mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi còn gặp trở ngại phần lớn do người học phải tham gia lao động sản xuất, đi làm ăn xa hoặc mặc cảm về tuổi tác.

Rồi một số đơn vị doanh nghiệp chỉ tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chưa bố trí thời gian, kinh phí và hỗ trợ cho người lao động tích cực tham gia học tập; một bộ phận công chức, viên chức và người lao động chưa nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân khi tham gia học tập nên vẫn còn có tư tưởng ngại khó.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu
icon

Thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, thời gian qua TP. Hồ Chí Minh đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu.

 
 
Sẽ đưa việc xây dựng xã hội học tập vào nội dung thi đua bắt buộc hằng năm
icon

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” nhằm bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, hiện đại.

 
 
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả đào tạo từ xa đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập
icon

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập (XHHT), thời gian qua Hà Nội rất nỗ lực trong công tác phổ cập giáo dục cũng như phát triển giáo dục từ xa.

 
 
Hà Nội: Chú trọng biên soạn tài liệu về xã hội học tập
icon

Xây dựng xã hội học tập (XHHT) là một trong những chiến lược then chốt của giáo dục sẽ tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục để từng thành viên có điều kiện tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của cả xã hội.

 
 
Phấn đấu đến năm 2030 phấn đấu có 100% địa phương phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo
icon

Trong giai đoạn tới, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đặt mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông.

 
 
Bộ KHCN nghiên cứu biên soạn chương trình cho cán bộ, viên chức tham gia học tập suốt đời
icon

Thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức của toàn ngành tham gia học tập và học tập suốt đời.

 
Các bộ ngành đã triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập vững mạnh
icon

Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, thực hiện Đề án về xây dựng xã hội học tập (XHHT) đơn vị đã có nhiều hoạt động trong đó có phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng các Bộ tiêu chí đánh giá công nhận các mô hình học tập.

 
Những mục tiêu vàng về xây dựng xã hội học tới năm 2025
icon

Tiếp nối kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đề ra một số mục tiêu đến năm 2025 cụ thể như:

 
Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng
icon

Đó là một trong số những mục tiêu mà TP.Hà Nội đề ra trong xây dựng xã hội học tập ở giai đoạn tiếp theo.

 
Nam Định: Trao học bổng cho học sinh mồ côi
icon

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định phối hợp với một số đơn vị tài trợ trao học bổng cho các em học sinh mồ côi trong tỉnh.