giếng nước

tin tức về giếng nước mới nhất

Giếng đá ong, quê bạn có không?
 

26/06/2021

Nông thôn hiện đại hóa còn có cả nguồn nước máy dẫn về. Thế nhưng một số gia đình vẫn giữ lại giếng đào.