giê sùa

tin tức về giê sùa mới nhất

Sự thật về tà đạo “Giê sùa' và “Bà cô Dợ” ở Điện Biên
 

28/09/2020

Bản chất của hai tà đạo này là mê tín dị đoan, hoang đường, xuyên tạc Kinh thánh, lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia hoạt động lập 'Nhà nước Mông'.