giấy phép xây dựng

tin tức về giấy phép xây dựng mới nhất

Ba trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021
 

01/01/2021

Từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực thi hành có quy định rõ những trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.