giấy phép lái xe

tin tức về giấy phép lái xe mới nhất

Luật sư: Quy định mới về giấy phép lái xe tránh rườm rà, phù hợp với quốc tế
 

21/07/2020

Theo luật sư, việc cấp bằng lái xe B2 có thời hạn sẽ đảm bảo nhu cầu hội nhập của Việt Nam, phù hợp với các quy định mà Việt Nam tham gia tại các công ước, điều ước quốc tế.