giao thông thông minh

tin tức về giao thông thông minh mới nhất

TP.HCM có trung tâm điều khiển giao thông hiện đại hơn Auckland – New Zealand
 

13/11/2019

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông TP, Trung tâm điều hành giao thông đang tích hợp 762 camera giám sát giao thông, 136 camera chuyên do lưu lượng, 70 bảng thông tin điện tử, 9 điểm kiểm soát tốc độ tự động.