giáo sư

tin tức về giáo sư mới nhất

14/25 ứng viên GS, PGS ngành Toán bị loại có phải 'đột biến'?
 

11/02/2022

“Đa số ứng viên ngành Toán trượt là do không đáp ứng được hồ sơ chứ không phải vì thiếu tín nhiệm. Chỉ một số người không đạt được phiếu tín nhiệm”, GS.Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán nói.