TP.HCM: Các trường không được tự ý thu các khoản đầu năm

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM yêu cầu các trường học không được tự ý thu các khoản đầu năm khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về quản lý nội dung các khoản thu đầu năm học mới 2018-2019, đồng thời có cơ sở hướng dẫn và thống nhất các khung mức thu, tổ chức thực hiện dự toán thu chi đúng quy định vào đầu năm học, Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị chủ động rà soát các khoản thu đã thực hiện trong năm 2017-2018, đảm bảo chi đúng mục đích và dự toán chi đã được thông qua theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Đối với năm học 2018-2019, các đơn vị phải thực hiện dự toán thu chi cho từng nội dung thu của các khoản thu khác có thỏa thuận để làm cơ sở cho Sở GD&ĐT thẩm định, giám sát, thống nhất khoản thu cho phù hợp với tình hình thực tế của các hoạt động tại đơn vị. Nội dung này gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/8.

 

Trước khi Sở GD&ĐT ban hành hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận và đơn vị chưa thực hiện các nội dung Sở yêu cầu thì các đơn vị không được tổ chức thông báo các khoản thu cho năm học mới.

Bạch Dương
Chủ đề :
 
List comment