Thủ tướng Chính phủ: 5 nhiệm vụ đổi mới giáo dục đại học

Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ khai giảng năm 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 15/9.
Thủ tướng Chính phủ: 5 nhiệm vụ đổi mới giáo dục đại học - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và đánh trống khai trường Đai học Quốc gia Hà Nội sáng 15/9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. 

Năm học 2014-2015 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 20 và 29 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ và về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế tri thức, giáo dục đại học nói chung, Đại học quốc gia Hà Nội nói riêng, có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu chiến lược là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành trọng trách đó, Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra 5 nhiệm vụ lớn, gồm đổi mới quản trị đại học; đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Về đổi mới quản trị đại học, Thủ tướng cho rằng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp trong đó thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Mỗi cấp học, bậc học có nội dung, phương thức đổi mới phù hợp, song toàn ngành giáo dục Việt Nam đều có mục tiêu chung là hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, làm chủ thể sáng tạo và động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc.

“Tôi tha thiết mong rằng, ngay trong năm học này, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp. 

Nhà trường vừa là trung tâm giáo dục vừa phải là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển suốt đời…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh: “Chấn hưng giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến của dân tộc; bồi đắp nguyên khí quốc gia vì một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - Hòa bình, thống nhất, độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do và pháp quyền; công bằng, văn minh và giàu mạnh - sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự nghiệp nặng nề, vĩ đại, vẻ vang của toàn Đảng, toàn Dân ta”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng kêu gọi bên cạnh sự lãnh đạo tập trung của Đảng, sự nỗ lực của Nhà nước, trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp…còn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm cao của nhà trường, sự chung tay, góp công, góp sức của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của các gia đình - các bậc phụ huynh.

“Cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới - đưa đất nước ta, dân tộc ta tiến kịp và tiến cùng thời đại” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Nguyễn Dũng
Chủ đề :
 
List comment