Nghệ An hỗ trợ gạo cho hơn 20.000 học sinh học kỳ I, năm học 2018 - 2019

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 4040/QĐ-UBND ngày 8/9/2018 về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn, học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Hơn 20.000 học sinh trên địa bàn 12 huyện, thị xã của tỉnh Nghệ An được hỗ trợ gạo Học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Theo đó, học kỳ I năm học 2018 – 2019, sẽ có 20.525 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hưởng chính sách hỗ trợ gạo, với số lượng 1.538.490 kg.

Những địa phương được phân bổ gạo hỗ trợ gồm các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa.

Số lượng gạo hỗ trợ trên sẽ được cấp thành 2 đợt. Đợt 1 cấp trước ngày 15/9 với số lượng 922.740 kg; và đợt 2 cấp trước ngày 25/11 với số lượng 615.750 kg. Định mức hỗ trợ mỗi em học sinh là 15kg/tháng.

Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã được phân bổ, đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời.

UBND Nghệ An giao Sở GD&ĐT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã được phân bổ phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.

 
Việt Hòa
Chủ đề :
 
List comment