Lịch thi Violympic cấp tỉnh và cấp quốc gia

Cuộc thi Violympic đã bước qua vòng thi cấp quận/huyện. Infonet xin giới thiệu lịch thi cấp tỉnh, quốc gia sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

- Toàn quốc thi cấp tỉnh: vòng thi số 17, ngày 20/03/2016.

- Các ca thi:

Ca 1: từ 8h30 đến 9h30                                   Ca 3: từ 13h30 đến 14h30

Ca 2: từ 10h00 đến 11h00                               Ca 4: từ 15h00 đến 16h00

- Vòng thi cấp tỉnh (dự phòng): Vòng thi số 18, ngày 24/03/2016.

Lịch thi cấp quốc gia:

- Vòng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh các khối lớp 5; 9 và 11.

- Vòng thi toàn quốc: Vòng thi số 19, ngày 10/4/2015, từ 8h30 đến 9h30.

 
Lịch thi Violympic cấp tỉnh và cấp quốc gia - ảnh 1

Lịch thi Violympic Toán Tiếng Việtnăm 2015-2016

Lịch thi Violympic cấp tỉnh và cấp quốc gia - ảnh 2

Lịch thi Violympic Toán Tiếng Anh năm 2015-2016

Chủ đề :
 
List comment