Giải toán 'hại não': Di chuyển 1 que diêm để phép tính sai thành đúng

Các que diêm được xếp thành phép tính sai: 1/3 + 3/8 = 5/6. Bạn hãy di chuyển chỉ một que diêm để có phép tính đúng.

Đáp án:

Di chuyển một que diêm để phép tính 8 + 3 - 4 = 0 thành đúng?

Đáp án:

Cách thứ nhất, chuyển que diêm nằm ngang ở số 4 thành nằm dọc, nối với que diêm trên nó. Phép tính mới sẽ là 8 + 3 - 11 = 0.

 

Cách thứ hai, lấy một que diêm ở số 8 để tạo thành số 9 rồi chuyển nó sang số 0 để biến số 0 thành số 8, được phép tính 9 + 3 - 4 = 8.


PV (tổng hợp)
Chủ đề :
 
List comment