Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS - ảnh 1

Theo dự thảo này, tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của giảng viên, không vi phạm đạo đức và các quy định của pháp luật. Trung thực, khách quan, công tâm và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên theo quy định. Thời gian giảng viên làm chuyên gia giáo dục tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài được tính là thời gian đào tạo từ trình độ đại học trở lên nếu có công hàm hoặc hợp đồng mời giảng của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, trong đó ghi rõ nội dung công việc, thời gian giảng dạy hoặc có quyết định của Bộ GD&ĐT cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.

Giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ mà trong 03 (ba) năm cuối có thời gian không quá 12 tháng đi thực tập, tu nghiệp nâng cao trình độ thì thời gian này không tính là gián đoạn của 3 năm cuối.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xác nhận nhiệm vụ giao cho giảng viên, ghi rõ tên môn học, trình độ đào tạo, khối lượng giảng dạy, nhiệm vụ hướng dẫn luận án, luận văn, đồ án hoặc khóa luận, nhận xét về kết quả đào tạo gắn với thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận nêu trên.

Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ tại Khoản 10 Điều 2 của Quyết định này và giao tiếp bằng tiếng Anh phục vụ cho công tác chuyên môn.

Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định. Có Báo cáo tổng quan về việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 4 của Quyết định này dưới dạng một công trình khoa học, trình bày ý tưởng khoa học, hướng nghiên cứu chính, phương pháp nghiên cứu, kết quả đào tạo và nghiên cứu (sau đây viết gọn là Báo cáo tổng quan) từ sau khi có bằng tiến sĩ hoặc quyết định cấp bằng tiến sĩ đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư hoặc từ sau khi được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Báo cáo tổng quan dài không quá 10 trang giấy khổ A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Đạt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư nhà nước và ít nhất 3/4 (ba phần tư) số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tham gia và trực tiếp bỏ phiếu tại phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư…

 
Nguồn GDTĐ
Chủ đề :
 
List comment