ĐH Tôn Đức Thắng thay đổi chức danh giáo sư của trường

Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ thay đổi chức danh giáo sư thành giáo sư trợ lý, giáo sư dự bị và giáo sư thực thụ. Đây là những điều chỉnh nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của trường

Theo đó, thay vì giữ chức danh giáo sư như trước đây trương sẽ bổ nhiệm hay đề bạt ba chức vụ gồm giáo sư trợ lý (Assistant Professor); giáo sư dự bị (Associate Professor); giáo sư thực thụ (Full Professor). 

Trường còn có một chức vụ Giáo sư xuất sắc (Distinguished Professor) dành cho các nhà khoa học có những đóng góp quan trọng cho chuyên ngành tầm quốc tế và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của trường.

ĐH Tôn Đức Thắng thay đổi chức danh giáo sư của trường - ảnh 1

Ở ngạch giảng dạy, tiêu chuẩn cho Giáo sư trợ lý là giảng dạy đại học sau 2 năm; hướng dẫn thành công 2 luận văn thạc sĩ; 1 giáo trình hoặc 1/3 sách đã xuất bản. Có 3 bài báo tác giả chính trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; có 2 bài ISI (1 tác giả chính), hoặc 2 bài Scopus (1 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội.

Tiêu chuẩn cho Giáo sư dự bị là giảng dạy đại học sau 5 năm; hướng dẫn thành công 4 luận văn thạc sĩ; 1 sách chuyên khảo có chỉ số xuất bản. Công bố 5 bài báo tác giả chính trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; công bố 5 bài ISI (3 tác giả chính), hoặc 5 bài Scopus (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; chủ trì 1 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ. Ngoài ra còn có đóng góp cho chuyên ngành, Việt Nam và nhà trường.

Tiêu chuẩn cho Giáo sư thực thụ là giảng dạy đại học sau 8 năm; hướng dẫn thành công 2 luận án tiến sĩ; 2 sách chuyên khảo có chỉ số xuất bản. Công bố 10 bài tác giả chính trên tạp chí quốc gia do Hội đồng xét duyệt quyết định; 10 bài ISI (7 tác giả chính), hoặc 5 bài ISI (3 tác giả chính) và 5 bài Scopus (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; Chủ trì 2 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ; Chủ trì 1 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia. Đóng góp cho chuyên ngành, Việt Nam và nhà trường như phản biện ít nhất 1 tạp chí ISI hoặc Scopus…

Ở ngành nghiên cứu thì những tiêu chuẩn chung cũng giống như những tiêu chuẩn chung của ngạch giảng dạy. Trong đó, tiêu chuẩn cho Giáo sư trợ lý thì phải công bố 4 bài ISI (3 tác giả chính), hoặc 2 bài ISI (1 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; số trích dẫn khách quan theo ISI: 12 (hoặc 06 đối với khối ngành kinh tế, xã hội) …

Tiêu chuẩn cho Giáo sư dự bị là phải giảng ít nhất 3 lớp và hướng dẫn thành công 2 thạc sĩ và 1 tiến sĩ. Công bố 10 bài ISI (7 tác giả chính), hoặc 5 bài ISI (3 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; số trích dẫn khách quan theo ISI: 30 (hoặc 15 đối với khối ngành kinh tế, xã hội); chủ trì 1 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ….

Tiêu chuẩn cho Giáo sư thực thụ là giảng ít nhất 5 lớp; hướng dẫn thành công 4 thạc sĩ và 2 tiến sĩ. Công bố 20 bài ISI (15 tác giả chính), hoặc 10 bài ISI (7 tác giả chính) đối với khối ngành kinh tế, xã hội; số trích dẫn khách quan theo ISI: 60 (hoặc 30 đối với khối ngành kinh tế, xã hội); xuất bản một chương sách quốc tế (không kể chương sách từ các kỷ yếu hội thảo khoa học); chủ trì 2 đề tài nghiên cứu FOSTECT hoặc cấp Sở hoặc cấp Bộ và 1 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia…

Tiêu chuẩn cho Giáo sư xuất sắc: hướng dẫn thành công 8 luận văn thạc sĩ và 4 luận án tiến sĩ. Chứng tỏ là một nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, nằm trong top 1% trong chuyên ngành trên thế giới…Trường cũng đưa ra hai bộ tiêu chuẩn cho ứng viên chuyên giảng dạy và ứng viên chuyên nghiên cứu khoa học của trường. Các ứng viên sẽ chọn một trong hai ngạch khi đệ đơn, trường sẽ dựa trên những tiêu chí đưa ra để quyết định bổ nhiệm hay không. Chức danh “phó giáo sư”, “giáo sư” sẽ không dùng để bổ nhiệm nữa.

Trước đó, trường này ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho những cán bộ, viên chức trong trường theo từng chức vụ công tác. 

Tuy nhiên, đại diện của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước khẳng định việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là không đúng quy định và cần dừng lại. 

 

Nguồn VNN

Chủ đề :
 
List comment