giáo dục văn hóa ứng xử

tin tức về giáo dục văn hóa ứng xử mới nhất

Bộ GD&ĐT: Tiếp tục tập huấn cho giáo viên về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử
 

19/09/2020

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện chương trình giáo dục, công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường cũng được Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong các cơ sở giáo dục.